فرمول یک ایران : تیم فرمول یک رنو از ماشین 2016 خود رونمایی کرد که میتوانید تصاویر آن را مشاهده کنید :

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.