فرمول یک ایران – پیرلی ترکیب لاستیک های گرندپری بریتانیا را اعلام کرد.

ترکیب لاستیک ها در ادامه فصل:

اسپانیا؛ هارد – مدیوم – سافت

موناکو؛ التراسافت – سوپرسافت – سافت

کانادا؛ التراسافت – سوپرسافت – سافت

آذربایجان؛ سوپرسافت – سافت – مدیوم

اتریش؛ التراسافت – سوپرسافت – سافت

بریتانیا؛ هارد – میدوم – سافت

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود