فرمول یک ایران – مرسدس در نامه ای سرگشاده خطاب به طرفداران این تیم اظهار کرد که در این تیم هیچ گونه پارتی بازی! وجود ندارد و شایعات منبی بر استثنا قائل شدن بین رانندگان را به شدت تکذیب کرد.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید