فرمول یک ایران – سائوبر تایید کرده است که در اولین تست بارسلونا شرکت نخواهد کرد. صفحه رسمی سائوبر اعلام کرده است که به دلیل عدم آپدیت ماشین و نداشتن راننده جوان و تست در تست ها شرکت نخواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.