فرمول یک ایران – هاریانتو یکی از  راننده هایی بود که در سوچی از مسابقه کنار رفت. نیکو هالکنبرگ پس از برخورد با گوتییرز اسپین شد و به هاریانتو برخورد کرد، هاریانتو گفته است که جایی برای حرکت نداشته است تا از آن برخورد جلوگیری کند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید