فرمول یک ایران – دنیل کویات 3 امتیاز، استبان گوتیرز 2 امتیاز، کارلوس ساینز هم 2 امتیاز منفی (پنالتی) در لایسنس هایشان دریافت کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.