فرمول یک ایران – مرسدس سیستم سوخت  ماشین های خود را در سوچی آپدیت کرد. تیم ها مجاز به 32 آپدیت در فصل 2016 هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.