فرمول یک ایران – پیشتاز رقابت های این فصل فرمول یک، به جمع راننده های معترض به تغییر قوانین2017 پیوست.

کارگزاران فرمول یک قصد دارند با تغییرات قوانین در سال 2017 ( تغییرات فنی و آیرودینامیکی)، ماشین های حتی تا 5 ثانیه سریع تر را ارائه دهند.

اما روزبرگ معتقد است که افزایش دونفورس (نیروی رو به پایین)  اثر مطلوبی را به همراه نخواهد داشت و مانع از رقابت نزدیک بین رقبا در مسابقه خواهد شد.

راننده مرسدس اظهار کرد:

ما نیاز داریم تا با یکدیگر رقابت کنیم اما من فکر نمی کنم تغییر قوانین در 2017 چنین چیزی را ارائه دهد و همان طور که می دانیم دونفورس مانع این کار خواهد شد.

اولویت ما رقابت و سبقت بیشتر در فرمول یک است پس تغییرات، این موارد را در مسیر اشتباهی قرار می دهد.

من نمی خواهم بگویم همه، اما اگر به درستی گوش کنید، بسیاری از راننده ها روی یک چیز تاکید دارند.

نیکو روزبرگ در آخر افزود:

ماشین های سریع یک چیز است و افزایش دونفورس یک چیز دیگر، بله من هم ماشین های سریعی می خواهم نه چیز های دیگر ( دونفورس). شاید این چیزی است که برای دیگران واضح نیست!

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید