فرمول یک ایران – تيم هاي فرمول يك ممكن است با مشكل انتخاب لاستیک در اولين مسابقه هاي فصل ٢٠١٧ مواجه شوند، براي همين پيرلي پيشنهاد داده است تا لاستيك ها قبل از تست ( تست زمستان) ساخته شوند.

بر اساس قوانين جديد، تيم ها نسبتا وسعت ديد وسيع تري براي انتخاب لاستیک در هر مسابقه دارند، اما براي هر مسابقه، ١٤ هفته نياز است كه پيرلي لاستیک ها را ساخته و ارسال كند.

مشخص است كه انتخاب لاستیک های ٢٠١٧، قبل از اولين مسابقه دسته بندي می شوند. شرايط فصل 2016 شبیه به فصل 2015 بوده است، و در مجموع انتخاب لاستیک مورد نیاز تیم ها، آنچنان سخت نبوده است.

با وجود اينكه براي ٢٠١٧ همه چيز جديد است، ماشين ها طوري طراحي شده اند كه حتي تا ٥ ثانيه نيز سريع تر هستند و تيم ها هيچ اطلاع قبلي ندارند كه بر اساس آن ها تصميم بگيرند.

مدیر بخش موتوراسپورت پيرلي، پل همبری فكر مي كند تيم ها هنوز آگاه نيستند و نمي دانند كه مسئله ي لاستیک ها براي سال ٢٠١٧ بسيار پيچيده است.

پل همبری در این باره اظهار کرد:

سال آينده لاستيك هاي ما كاملا متفاوت هستند و من فكر نمي كنم كه تيم ها كاملا اين مسئله را بدانند، مگر تا زماني كه لاستيك ها را ببينند و احتياج باشد براي ملبورن انتخاب هايشان را مشخص كنند.

ما بايد آن ها را آگاه كنيم و ما نمي توانيم اين كار را تا قبل از تست هاي زمستاني در فوريه انجام دهيم، من مطمئن هستم تيم ها به زودي به اين مسئله آگاه مي شوند. براي همين ما براي رفتن از اين فصل به فصل بعدي موقعيت جذابي خواهيم داشت.

مدیر پیرلی در ادامه افزود:

در حالي كه تيم ها احتمالا لاستیک ها را تا فوريه سال ديگر نخواهند ديد در واقع فرصت آخر ما نوامبر است.

اگر ما احساس كنيم در ماه نوامبر در جايگاهي كه مي خواهيم نيستيم ممكن است آن را تمديد كنيم اما اين مطمئنا گفتگويي است كه ما خواهيم داشت.

تيم ها ماشين هايشان را تا فوريه آماده نخواهند كرد، پس به احتمال زياد ما مي توانيم راهي براي ارسال لاستیک ها از طريق حمل و نقل هوايي براي مسابقه اول پيدا كنيم، با اين حال زمان بسيار بسيار محدود است.

و اين بستگي دارد كه اولين تست فوريه چه زماني است! اگر اين زمان ٤ هفته قبل از ملبورن باشد ما باید فشار کار را زیاد کنیم.
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید