فرمول یک ایران – یوسوکه هاسه گاوا مدیر مسابقه ای هوندا اذعان کرد که هوندا روی پیشرفت سیستم بازیابی انرژی (ERS) اطمینان دارد.

در فصل گذشته ضعف بزرگ هوندا، ناشی از سیستم بازیابی انرژی بوده است که شاهد عملکرد ضعیف مک لارن در سال 2015 بودیم.

مدیر مسابقه ای هوندا اظهار کرد:

 سیستم بازیابی انرژی از فصل گذشته بهتر شده است اما موتور احتراق داخلی هنوز نیاز به ارتقا و بهبود دارد.

ما از این وضعیت راضی نیستیم اما از بهبود شرایط خوشحالیم.

یوسوکه هاسه گاوا در ادامه افزود:

البته شاسی نیز مشکل هایی دارد. این مهم است که ما بتوانیم، ست آپ ها را نیز بهبود بخشیم و هدف ما نیز همین بوده است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید