فرمول یک ایران : مدیر تیم مرسدس، توتوولف بیان کرده است که فکر و خیال راجع به این که فرم فوق العاده ی آن ها روزی پایان می یابد، همیشه با اوست.
وقتی از او پرسیدند که فکر می کند حکم رانی مرسدس پایان یافته یا نه او بیان کرد:

من همیشه اینگونه فکر می کنم، چه قبل از آغاز این فصل، چه قبل از آغاز فصل پیشش. من فکر می کنم دلایل زیادی هست که نگذارند ما بی خیال باشیم و باید تلاش کنیم تا در همین فرم بمانیم .

وولف در رابطه با فراری بیان کرد:

پیشرفت آن ها طی فصل گذشته واقعا خوب بوده است و فکر می کنم فصل بعد هم به این روندشان ادامه بدهند. ما مشتاق هستیم تا با فراری رقابت کنیم و اینکه آن ها یک تهدید برای ما باشند، رقابت چیز خوبی است. فکر می کنم برای فرمول یک هم خوب باشد که رقابت در بالای جدول هیجان انگیزتر باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.