فرمول یک ایران – لوییس همیلتون راننده تیم مرسدس اذعان کرد که فرمول یک نباید از تغییرات فرمت تعیین خط در 2016 می ترسید.

تغییر فرمت تعیین خط در فصل جدید فقط دو گرندپری دوام داشت و نامه های انجمن رانندگان و تیم ها، هر روز مبحث برگشت فرمت تعیین خط را داغ می کرد، تا بالاخره قبل از گرندپری چین، فرمت تعیین خط به شکل 2015 برگشت.

راننده تیم مرسدس اظهار کرد:

من فقط احساس می کنم که آن ها نباید از بعضی چیزها می ترسیدند.

ما به فرمت قبلی تعیین خط برگشتیم، کاری که باید بعد از استرالیا بلافاصله انجام میشد اما تا دومین مسابقه نیز ادامه داشت.

من فکر می کنم که ما باید از امسال به عنوان فرصتی برای کار کردن روی ایده ها و آزمایش بعضی چیزها، استفاده کنیم.

اگر طرفداران فرمول یک ببیند، که ما برای یک فرمت جدید تلاش می کنیم که جواب نخواهد داد، یقیقا آن را نمی پسندند. اما در نهایت آن ها خواهند فهمید که ما در مرحله توسعه برای سال آینده هستیم.

همیلتون در ادامه افزود:

در 10 سال گذشته، جمعه و شنبه های یکسانی داشتیم.

من رانندگی را دوست دارم اما تغییر فرمت آخر هفته ها می تواند برای مردم بسیار جالب باشد.

فرمول یک نیاز به کمی متفاوت بودن دارد زیرا 21 مسابقه مشابه در آخر هفته ها داریم، که فکر می کنم باید یک مقدار تکان بخورند( تغییر کنند).

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید