فرمول یک ایران – پائولو چیباتی مدیر تیم دوکاتی می گوید انتخاب بین آندره دویزیوسو و آندره ایانونه دو موتورسوار ایتالیایی، برای هم تیمی بودن با لورنزو، ناخوشایند خواهد بود.

دوکاتی در رو یک شنبه تایید کرد که خورخه لورنزو موتورسوار اسپانیایی در پایان سال 2016 از یاماها جدا شده و به این تیم خواهد پیوست.

آندره ایانونه دوران موتو جی پی خود را با تیم دوکاتی شروع کرد و این درحالی است که آندره دویزیوسو در سال 2013 از تچ3 به دوکاتی پیوسته است.

مدیر تیم دوکاتی اذعان کرد:

ما هنوز هیچ تصمیمی برای هیچ مسئله ای نگرفتیم. اولویت ما الان نهایی کردن توافق با لورنزو است.

ما در حال حاظر سعی خواهیم کرد که هر دو آندره در تیم بمانند.

تصمیم انتخاب بین آن ها ناخوشایند خواهد بود. این دو پسر استثنایی هستند و انتخاب بین آن ها کار آسانی نخواهد بود.

چیباتی همچنین درباره ی ورود لورنزو به تیم و رفتار دویزیوسو و ایانونه افزود:

ما با آن ها درباره ی انتظارات تیم صحبت خواهیم کرد، پس من فکر می کنم آن ها حرفه ای رفتار خواهند داشت.  واقعیت این است که تنها یک جای خالی برای تیم در سال 2017 وجود دارد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید