فرمول یک ایران – ماریزیو آریوابنه مدیر تیم فراری اذعان کرد که در ابتدای مسابقه چین دنیل کویات مقصر نبوده است و آن را یک اتفاق خواند.

سباستین فتل مقصر برخورد او با هم تیمی اش، کیمی رایکونن را دنیل کویات دانست و به او لقب مرد دیوانه را داد.

مدیر فراری اظهار کرد:

من فکر می کنم مقصر دانستن کسی برای این حادثه درست نیست. کویات در پیچ کار درستی انجام داد و شاید اگر سب و کیمی نیز در آن موقعیت بودند همان کار را انجام می دادند.

البته شما برای حفظ موقعیت خود در مسابقه حرکت می کنید اما متاسفانه کیمی آنجا بود. در هر صورت این مونوپولی نیست و مسابقه است.

آریوابنه در ادامه افزود:

من فکر می کنم این حوادث بخش هایی از مسابقه است اما برخورد دو راننده از تیم شما اصلا خوب نخواهد بود. چه چیزی می توانم بیشتر از این بگویم ؟!

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید