فرمول یک ایران : نیکو هالکنبرگ معتقد است با وجود عملکردشان در فصل قبل رسیدن به تیم ویلیامز هدف اصلی شان باشد و فاصله ی آن ها با مرسدس و فراری خیلی زیاد است.

هالکنبرگ بیان کرده است:

مطمئنا اگر نگاه کنید، می بینید که فاصله ی ما با مرسدس و فراری خیلی زیاد است ولی من فکر می کنم که باید تیم هایی مثل ویلیامز را هدف خود قرار دهیم و بتوانیم توانایی خود را کم کم افزایش دهیم و خود را در موقعیت بهتری قرار دهیم.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود