فرمول یک ایراندنیل ریکاردو و سرجیو پرز به دلیل تاخیر بوجود آمده برای حضور بر روی خط استارت پیش از آغاز مسابقه (نواخته شدن سرود ملی چین) توبیخ دریافت کردند.

این دومین توبیخ پرز در ۲۰۱۷ است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید