فرمول یک ایران – توتو ولف رئیس تیم فرمول یک مرسدس اعتقاد دارد فرمول یک در مسیر درستی قرار دارد و گفت و گو درمورد قوانین موتوری و تغییر آن در سال ۲۰۲۱ بهترین تصمیم است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید