موتوجی پی ایران – همان طور که انتظار می رفت، تعیین خط موتوجی پی قطر ۲۰۱۷ به دلیل شرایط نامساعد جوی، لغو شد و  بر این اساس زمان تمرین ها برای نتیجه تعیین خط در نظر گرفته شد و ماوریک وینالس مسابقه فردا را از رده نخست استارت خواهد زد.

*گزارش تمرین ها و نتایج را می توانید از صفحه موتوجی پی دنبال کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید