فرمول یک ایران: پیرلی هیچکدام از مشکلات تایر در تمرین اول گرندپری چین را تایید نکرد. رنو و ویلیامز در تمرین اول با مشکلات کاملا مشابه مواجه شدند هر دو یک نوع تایر بر ماشین بسته بودند و سر یک پیچ ما مشکل مواجه شدند.

فلیپه مسا سر پیچ 6 ام با مشکل تایر مواجه شد و اسپین شد و پرچم قرمز به نمایش درآمد در بازگشت به پیست برای بار دوم سر همان پیچ با مشکل تایر سمت چپ عقب مواجه شد , نکته جالب اینجاست که کوین مگنوسن هم سر همان پیچ با همین لاستیک با مشکل موجه بود . هر دو راننده لاستیک سافت داشتند و در هر دو ماشین لاستیک عقب سمت چپ با مشکل مواجه شد.

تمرین بدلیل نشان داده شدن پرچم قرمز دوبار متوقف شد تا پیست کاملا تمیز شود پیرلی هم تحقیقاتی بر روی لاستیک ها انجام داد تا مشکلی برای تمرین دوم نداشته باشند

یکی از مسئولین پیرلی در همین باره گفت :

بعد از بازرسی هایی که انجام دادیم و گفت و گو هایی که با دو تیم داشتیم هیچکدام از دو مشکل مربوط به تایر ها نبوده و مشکل فنی از خود تیم ها بوده نه پیرلی

کوین مگنوسن نیز همچنین گفت که با صحبت هایی که با مسئولین تیم داشتم متوجه شدم که مشکل فنی از ما بوده و ربطی به پیرلی و لاستیک هایش ندارد .

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید