موتوجی‌پی ایران – نوزدهمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست سپانگ مالزی برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/08/0907:05 - 06:2007:10 - 06:2504:10 - 04:30
تمرین 2جمعه99/08/0911:20 - 10:35 11:20 - 10:3509:20 - 08:40
تمرین 3شنبه99/08/1007:05 - 06:2007:10 - 06:2505:10 - 04:30
تمرین 4شنبه99/08/1010:25 - 09:55--
تعیین خطشنبه99/08/1011:15 - 10:3511:20 - 10:3508:45 - 08:05
مسابقهیک شنبه99/08/1110:30
08:50
07:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست سپانگ مالزی

اولین گرندپری
1999
تعداد دورها
20
طول پیست
5.5K.M
مسافت مسابقه
110.9K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:58.303

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)