موتوجی‌پی ایران – هجدهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست سپانگ مالزی برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/08/1007:05 - 06:2007:10 - 06:2504:10 - 04:30
تمرین 2جمعه97/08/1011:20 - 10:35 11:20 - 10:3509:20 - 08:40
تمرین 3شنبه97/08/1107:05 - 06:2007:10 - 06:2505:10 - 04:30
تمرین 4شنبه97/08/1110:25 - 09:55--
تعیین خطشنبه97/08/1111:15 - 10:3511:20 - 10:3508:45 - 08:05
مسابقهیک شنبه97/08/1210:30
08:50
07:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید