موتوجی‌پی ایران – هجدهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست سپانگ مالزی برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/08/1106:10 - 05:2507:10 - 06:2504:10 - 04:30
تمرین 2جمعه97/08/1110:20 - 09:35 11:20 - 10:3509:20 - 08:40
تمرین 3شنبه97/08/1206:10 - 052507:10 - 06:2505:10 - 04:30
تمرین 4شنبه97/08/1209:30 - 09--
تعیین خطشنبه97/08/1210:20 - 09:4011:20 - 10:3508:45 - 08:05
مسابقهیک شنبه97/08/1309:30
07:50
06:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید