موتوجی پی ایران – شانزدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی در پیست جزیره فیلیپ استرالیا برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/07/2804:10 - 03:2505:10 - 04:2503:10 - 02:30
تمرین 2جمعه96/07/2809:00 - 08:15 لغو شد07:20 - 06:40
تمرین 3شنبه96/07/2903:25 - 02:2504:40 - 03:4002:10 - 01:30
تمرین 4شنبه96/07/2907:30 - 07--
تعیین خطشنبه96/07/2908:20 - 07:4009:20 - 08:3506:45 - 06:05
مسابقهیک شنبه96/07/3008:3006:5005:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید