موتوجی‌پی ایران – هجدهمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست جزیره فیلیپ استرالیا برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/08/0202:25 - 03:10
03:25 - 04:10
01:30 - 02:10
تمرین 2جمعه99/08/0206:35 - 07:20
07:35 - 08:20
05:40 - 06:20
تمرین 3شنبه99/08/0302:25 - 03:10
03:25 - 04:10
01:30 - 02:10
تمرین 4شنبه99/08/0306:00 - 06:30
--
تعیین خطشنبه99/08/0306:40 - 07:2007:35 - 08:20
05:05 - 05:45
مسابقهیک شنبه99/08/0406:30
04:50
03:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست جزیره فیلیپ استرالیا

اولین گرندپری
1997
تعداد دورها
27
طول پیست
4.4K.M
مسافت مسابقه
120.1K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:27.899

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)