موتوجی‌پی ایران – شانزدهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست توئین‌رینگ موتجی ژاپن برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/07/2606:05 - 05:2006:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 2جمعه97/07/2610:20 - 09:35 10:20 - 09:3508:20 - 07:40
تمرین 3شنبه97/07/2706:05 - 05:2006:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 4شنبه97/07/2709:25 - 08:55--
تعیین خطشنبه97/07/2710:15 - 09:3510:20 - 09:3507:45 - 07:05
مسابقهیک شنبه97/07/2809:3006:5005:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید