موتوجی پی ایران – چهاردهمین گرندپری فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی در پیست موتورلند آراگون برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/06/3112:10 - 11:2513:10 - 12:2511:10 - 10:30
تمرین 2جمعه96/06/3116:20 - 15:35 17:20 - 16:3515:20 - 14:40
تمرین 3شنبه96/07/112:10 - 11:2513:10 - 12:2511:10 - 10:30
تمرین 4شنبه96/07/115:30 - 15--
تعیین خطشنبه96/07/116:20 - 15:4017:20 - 16:3514:45 - 14:05
مسابقهیک شنبه96/07/215:3013:5012:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید