موتوجی‌پی ایران – سیزدهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست میسانو – مارکو سیمونچلی سن‌مارینو برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/06/1613:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه97/06/1617:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه97/06/1713:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه97/06/1716:30 - 16--
تعیین خطشنبه97/06/1717:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/06/1816:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید