موتوجی‌پی ایران – سیزدهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست میسانو – مارکو سیمونچلی سن‌مارینو برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه98/06/2213:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه98/06/2217:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه98/06/2313:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه98/06/2316:30 - 16--
تعیین خطشنبه98/06/2317:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه98/06/2416:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید