موتوجی‌پی ایران – دوازدهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست سیلوراستون بریتانیا برگزار خواهد شد.

 - - موتو جی پی موتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/6/0214:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 2جمعه97/6/0218:20 - 17:35 19:20 - 18:3517:20 - 16:40
تمرین 3شنبه97/6/0314:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 4شنبه97/6/0317:30 - 17:00--
تعیین خطشنبه97/6/0318:20 - 17:4019:20 - 18:3516:45 - 16:05
مسابقهیک شنبه97/6/0416:30 18:00
14:50

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید