موتوجی پی ایران – یازدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی در پیست ردبول رینگ – اسپیلبرگ اتریش برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/05/2013:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه96/05/2017:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه96/05/2113:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه96/05/2116:30 - 16--
تعیین خطشنبه96/05/2117:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه96/05/2216:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید