موتوجی‌پی ایران – دهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست برنو جمهوری چک برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/05/1213:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه97/05/1217:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه97/05/1313:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه97/05/1316:30 - 16--
تعیین خطشنبه97/05/1317:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/05/1416:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید