موتوجی‌پی ایران – نهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست زاکسنرینگ آلمان برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/4/1413:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه97/4/1417:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه97/4/1513:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه97/4/1516:30 - 16--
تعیین خطشنبه97/4/2517:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/4/1616:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید