موتوجی پی ایران – هشتمین گرندپری فصل 2018 موتوجی پی در پیست آسن هلند برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/04/0813:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه97/04/0817:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه97/04/0913:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه97/04/0916:30 - 16--
تعیین خطشنبه97/04/0917:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/04/1015:30
17:00
13:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2018 موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید