موتوجی پی ایران – چهارمین گرندپری فصل 2018 موتوجی پی در پیست خرز اسپانیا برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/02/1412:25 - 13:10
13:25 - 14:10
11:30 - 12:10
تمرین 2جمعه97/02/1416:35 - 17:20
17:35 - 18:20
15:40 - 16:20
تمرین 3شنبه97/02/1512:25 - 13:10
13:25 - 14:10
11:30 - 12:10
تمرین 4شنبه97/02/1516:00 - 16:30
--
تعیین خطشنبه97/02/1517:20 - 16:4017:35 - 18:20
15:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/02/1616:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2018 موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید