موتوجی پی ایران – چهارمین گرندپری فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی در پیست خرز اسپانیا برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/02/1512:25 - 13:10
13:25 - 14:10
11:30 - 12:10
تمرین 2جمعه96/02/1516:35 - 17:20
17:35 - 18:20
15:40 - 16:20
تمرین 3شنبه96/02/1612:25 - 13:10
13:25 - 14:10
11:30 - 12:10
تمرین 4شنبه96/02/1616:00 - 16:30
--
تعیین خطشنبه96/02/1617:20 - 16:4017:35 - 18:20
15:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه96/02/1716:3014:5013:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید