موتوجی پی ایران – دومین گرندپری فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی در پیست ریو دو ژانیرو آرژانتین برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/01/1817:25 - 18:10
18:25 - 19:10
16:30 - 17:10
تمرین 2جمعه96/01/1821:35 - 22:20
22:35 - 23:20
20:40 - 21:20
تمرین 3شنبه96/01/1917:25 - 18:10
18:25 - 19:10
16:30 - 17:10
تمرین 4شنبه96/01/1921:00 - 21:30
--
تعیین خطشنبه96/01/1922:20 - 21:4022:35 - 23:20
20:05 - 20:45
مسابقهیک شنبه96/01/2023:30
21:50
20:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید