موتوجی پی ایران – دومین گرندپری فصل 2018 موتوجی پی در پیست ریو دو ژانیرو آرژانتین برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/01/1717:25 - 18:10
18:25 - 19:10
16:30 - 17:10
تمرین 2جمعه97/01/1721:35 - 22:20
22:35 - 23:20
20:40 - 21:20
تمرین 3شنبه97/01/1817:25 - 18:10
18:25 - 19:10
16:30 - 17:10
تمرین 4شنبه97/01/1821:00 - 21:30
--
تعیین خطشنبه97/01/1822:20 - 21:4022:35 - 23:20
20:05 - 20:45
مسابقهیک شنبه97/01/1922:30
20:50
19:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2018 موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید