موتوجی‌پی ایران – چهارمین گرندپری فصل 2020 موتوجی‌پی در پیست ترماس دو ریو هوندو آرژانتین برگزار خواهد شد.

---موتوجی‌پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه99/01/2917:25 - 18:10
18:25 - 19:05
16:30 - 17:10
تمرین 2جمعه99/01/2921:40 - 22:25
22:40 - 23:20
20:45 - 21:25
تمرین 3شنبه99/01/3017:25 - 18:10
18:25 - 19:05
16:30 - 17:10
تمرین 4شنبه99/01/3021:00 - 21:30
××
تعیین خطشنبه99/01/3021:40 - 22:2023:15 - 22:3520:45 - 20:05
گرم کردنیک‌شنبه99/01/3117:10 - 17:30
16:40 - 17:00
16:10 - 16:30
مسابقهیک‌شنبه99/01/3121:30
19:50
18:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2020 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست ترماس دو ریو هوندو آرژانتین

اولین گرندپری
1961
تعداد دورها
25
طول پیست
4.8K.M
مسافت مسابقه
120.2K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:39.019

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

این نوشته را به اشتراک بگذارید: