موتوجی‌پی ایران – دومین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست ترماس دو ریو هوندو آرژانتین برگزار خواهد شد.

---موتوجی‌پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه98/01/0919:05 - 18:2018:05 - 17:2517:10 - 16:30
تمرین 2جمعه98/01/0923:20 - 22:3522:20 - 21:4021:25 - 20:45
تمرین 3شنبه98/01/1019:05 - 18:2018:05 - 17:2517:10 - 16:30
تمرین 4شنبه98/01/1022:25 - 21:55××
تعیین خطشنبه98/01/1023:15 - 22:3521:40 - 21:0020:45 - 20:05
گرم کردنیک‌شنبه98/01/1118:30 - 18:1018:00 - 17:4017:30 - 17:10
مسابقهیک‌شنبه98/01/1122:30
20:50
19:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: