موتوجی پی ایران – اولین گرندپری فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی در پیست لوسیل قطر برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1پنج شنبه96/01/0321:25 - 22:10
20:25 - 21:10
19:30 - 20:10
تمرین 2جمعه96/01/0419:30 - 20:15
23:20 - 00:05(پنج شنبه)
22:25 - 23:05(پنج شنبه)
تمرین 3جمعه96/01/0422:25 - 23:10
21:25 - 22:10
20:30 - 21:10
تمرین 4شنبه96/01/0521:25 - 21:55
--
تعیین خطشنبه96/01/0522:45 - 22:0520:25 - 21:10
19:30 - 20:10
مسابقهیک شنبه96/01/0622:3020:50
19:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱۷ موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید