موتوجی پی ایران – اولین گرندپری فصل ۲۰۱8 موتوجی پی در پیست لوسیل قطر برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/12/2515:25 - 16:10
14:25 - 15:10
13:30 - 14:10
تمرین 2جمعه96/12/2519:35 - 20:20
18:35 - 19:20
17:40 - 18:20
تمرین 3شنبه96/12/2615:25 - 16:10
14:25 - 15:10
13:30 - 14:10
تمرین 4شنبه96/12/2619:00 - 19:30
--
تعیین خطشنبه96/12/2620:20 - 19:55
18:00 - 18:45
17:05 - 17:45
مسابقهیک شنبه96/12/2719:30
17:50
16:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل ۲۰۱8 موتوجی پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید