موتوجی‌پی ایران – اولین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست لوسیل قطر برگزار خواهد شد.

---موتوجی‌پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/12/1716:55 - 16:10
15:55 - 15:15
15:00 - 14:20
تمرین 2جمعه97/12/1721:15 - 20:30
20:15 - 19:35
19:20 - 18:40
تمرین 3شنبه97/12/1816:30 - 15:45
15:30 - 14:50
14:35 - 13:55
تمرین 4شنبه97/12/1820:20 - 19:50××
تعیین خطشنبه97/12/1821:10 - 20:3019:35 - 18:55
18:40 - 18:00
گرم کردنیک‌شنبه97/12/1916:30 - 16:1016:00 - 15:4015:30 - 15:10
مسابقهیک‌شنبه97/12/19 20:30
18:50
17:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

پیست لوسیل قطر

اولین گرندپری
2004
تعداد دورها
22
طول پیست
5.4K.M
مسافت مسابقه
118.4K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:54.927

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2019
فول ریس مسابقه در سال 2019
گزارش مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: