موتوجی‌پی ایران – اولین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست لوسیل قطر برگزار خواهد شد.

---موتوجی‌پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/12/1716:55 - 16:10
15:55 - 15:15
15:00 - 14:20
تمرین 2جمعه97/12/1721:15 - 20:30
20:15 - 19:35
19:20 - 18:40
تمرین 3شنبه97/12/1816:30 - 15:45
15:30 - 14:50
14:35 - 13:55
تمرین 4شنبه97/12/1820:20 - 19:50××
تعیین خطشنبه97/12/1821:10 - 20:3019:35 - 18:55
18:40 - 18:00
گرم کردنیک‌شنبه97/12/1916:30 - 16:1016:00 - 15:4015:30 - 15:10
مسابقهیک‌شنبه97/12/19 20:30
18:50
17:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: