فرمول یک ایران – پیش از گرندپری چین شورای جهانی موتوراسپورت (WMSC) به طور رسمی تغییر تعیین خط به حالت 2015 را تایید کرد.

در هفته گذشته پس از نامه ی تیم ها برای تغییر تعیین خط جان تاد رئیس FIA و برنی اکلستون مجبور به بازنگری برای تغییر سیستم حذفی به سیستم 2015 شدند.

در نهایت در روز پنج شنبه با درخواست تیم ها برای بازگرداندن تعیین خط به حالت 2015، موافقت شد.

حال نیز کمیسیون فرمول یک و شورای جهانی موتوراسپورت (WMSC) به اتفاق آرا این تغییرات را تصویب کردند.

بیانیه:

شورای جهانی موتوراسپورت امروز با رای گیری تصمیم به بازگرداندن فرمت 2015 تعیین خط برای ادامه فصل 2016 فرمول یک، گرفتند.

فرمت به این گونه خواهد بود که در قسمت های اول و دوم تعیین خط 6 ماشین کند در پایان حذف خواهند شد و برای قسمت سوم ده ماشین برای پول پوزیشن رقابت خواهند کرد و این تغییرات از گرندپری چین اعمال خواهد شد.

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید