فرمول یک ایران – سازمان دهندگان گرندپری روسیه قرارداد جدیدی به امضا در آوردند تا فرمول یک را تا سال ۲۰۲۵ در سوچی حفظ کنند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید