فرمول یک ایرانپاسکال ورلاین می گوید که در آخر هفته یک تست پزشکی خواهد داشت که رانندگی او در دومین تست پیش فصل بارسلونا را تعیین خواهد کرد.

ورلاین بعد از حادثه مسابقه قهرمانان، با مصدومیت رو به رو شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید