فرمول یک ایران – قهرمان موتوجی پی، مارک مارکز طی یک تصادف در جریان تست خصوصی رپسول هوندا در پیست خرز، با دررفتگی جرئی مفصل شانه خود مواجه شد.

هوندا در بیانیه ای توضیح داد که مارکز دچار دررفتگی مختصر شده است و چک آپ ها در مرکز پزشکی پیست هیچ آسیب دیدگی دیگری را نشان نداده است. مارکز در این باره گفت:

در بعد از ظهر شنبه یک تصادف داشتم و مفصل شانه ام دررفت، اما خوشبختانه چیز جدی نبود.

حالا کمی در خانه استراحت می کنم و برای تست بعدی در قطر آماده می شوم.

با وجود تصادف، مارکز تمام برنامه تست خود را به اتمام رساند:

یک روز پربار بود، توانستیم دورهای زیادی را به ثبت برسانیم و به خوبی روی موتور خود کار کنیم، بیشتری چیزهایی که برنامه ریزی شده بود را عملی کردیم که این خوب است.

مارکز و هم تیمی اش، دنی پدروسا در این تست حضور داشتند. پدروسا نیز افزود که هوندا در این تست پیشرفت خوبی داشته است:

به سختی کار کردیم و از کارهای خود در این جا راضی هستیم؛ حالا باید متمرکز باشیم و این راه را در قطر نیز ادامه دهیم.

آخرین تست پیش فصل موتوجی پی از ۲۰ تا ۲۲ اسفند در قطر برگزار می شود.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

  1. ملکی

    0

    0

    مارکز رو هر پیستی بهتر کار کنه رو این پیست بهترین عملکرد نداره و به عبارتی میشه گفت پیست خرز بدترین پیست واسه مارکزه.

دیدگاه خود را بیان کنید