فرمول یک ایران – مدیر فنی تیم مرسدس معتقد است که پاور یونیت هوندا و رنو از فراری 2015 قدرتمند تر است.

در سال گذشته شاهد رقابت فراری و مرسدس بودیم در حالی که رنو و هوندا روی قدرت و دوام پاوریونیت های خود کار می کردند.

با اینکه تیم تورو روسو در این فصل از انجین های فصل 2015 فراری استفاده می کند، اما دیتاها و اطلاعات مرسدس نشان می دهد که رنو و هوندا جلوتر از فراری 2015 هستند.

پدی لاو در این باره می گوید:

شما ممکن است از این آگاه نباشید، اما کم ترین قدرت متعلق به فراری تیم تورو روسو است.

اختلاف بین هوندا و رنو با مرسدس و فراری بسیار کم است و تفاوت زیادی بین پاور یونیت ها وجود ندارد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید