فرمول یک ایران – پیرلی همچنان درصدد رسیدن به شرایط ایده آل لاستیک های بارانی و اینترمدیت است.

بعد از اینکه فراری برای دریافت اطلاعات مورد نظر پیرلی دو روز را به تست لاستیک ها مرطوب و بارانی پیرلی اختصاص داد، سباستین فتل در حین تست این لاستیک ها در شرایط خیس و مرطوب پیست از قسمت راست پیست خارج شد و به ماشین سال SF15-T) ۲۰۱۵) آسیب جدی رسید.

تست تایر بارانی پیرلی توسط سباستین فتل

تست لاستیک بارانی پیرلی توسط سباستین فتل

در این شرایط تست ادامه پیدا نکرد و تا زمان نامشخصی به تعویق افتاد. همچنین، پیرلی بعد از اینکه بسیاری از رانندگان از کیفیت لاستیک های سال پیش انتقاد کردند درحال تلاش برای ارتقاع دادن سطح لاستیک ها در شرایط مرطوب و بارانی است.

به اضافه ی آن، تیم های فرمول ۱ بخشی از روز پایانی تست اول در پیست بارسلونای اسپانیا را به تست لاستیک های شرایط مرطوب و بارانی اختصاص خواهند داد مگر اینکه شرایط بد اب و هوایی در ۳ روز اول تست رخ دهد.

همچنین پیرلی امسال از نسل جدید لاستیک هایش که ۲۵ درصد در جلو و عقب نسبت به پارسال افزایش قطر داشته اند رونمایی کرده است و برنامه ای اختصاصی برای تست لاستیک هایش توسط تیم های مرسدس و فراری و ردبول در نظر گرفته که ماشین هایی اصلاح شده نسبت به سال ۲۰۱۶ دارند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید