فرمول یک ایران – پس از پیروزی راننده آلمانی تیم مرسدس، نیکو روزبرگ در گرندپری بحرین، توتوولف شانس قهرمانی این راننده را پایین توصیف کرد.

توتوولف اذعان کرد که 19 گرندپری دیگر باقیست و هر چیزی ممکن است رخ دهد.

مدیر اجرایی مرسدس اظهار کرد:

نیکو پیشتاز رقابت ها است و این یک حقیقت است. اما در مسابقه بحرین همیلتون در موقعیت پول بوده اما استارت خوبی نداشته و در آخر با بوتاس برخورد کرد.

صحبت درباره ی قهرمانی با اینکه دو مسابقه از 21 مسابقه را پشت سر گذاشتیم، هنوز زود است.

ولف در آخر افزود:

به عنوان یک تیم ما خوشحال هستیم که در ابتدای فصل شروع خوبی را داشته ایم.  این بدیهی است اگر امروز برای فتل چنین اتفاقی رخ نمی داد روز سختی را در پیش داشتیم.

ما  روند رو به جلو را در چین نیز ادامه خواهیم داد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید