موتوجی پی ایران – موتورسوار یاماها، ماوریک وینالس در روز سوم تست موتوجی پی سپانگ با ثبت زمان ۱:۵۹٫۳۶۸ در رده نخست قرار گرفت.

مارک مارکز و آندره دویزیوسو نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

جدول:

روز سوم تست موتوجی پی سپانگ 2017

روز سوم تست موتوجی پی سپانگ ۲۰۱۷

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید