فرمول یک ایران – کیمی رایکونن راننده تیم فراری اذعان کرد که اتفاقی که در ابتدای مسابقه برای فتل رخ داد مایه تاسف برای تیم است.

رایکونن در تعیین خط جایگاه چهارم را بدست آورد و با مشکل انجین هم تیمی اش از جایگاه سوم مسابقه را آغاز کرد.

راننده تیم فراری اظهار کرد:

این جایگاه بد نیست، اما من یک استارت بد داشتم. جبران این مسئله سخت بود اما هر آنچه در توان بود انجام دادیم.

ما سرعت خوبی داشتیم اما برای برنده شدن کافی نبود. جایگاه دومی بهترین نتیجه ممکن بود و ما سعی می کنیم آن را بهبود دهیم.

رایکونن همچنین درباره ی مشکل ماشین فتل افزود:

این اتفاق مایه تاسف برای تیم است که باز هم چنین اتفاقی اینبار برای فتل افتاد. ما روی این مسئله کار خواهیم کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید