فرمول یک ایرانپاسکال ورلاین در خط پایان مسابقه قهرمانان (ROC)، بعد از برخورد با موانع، با ماشین فیلیپه ماسا برخورد کرد که همین حادثه باعث واژگونی ماشین او شد. راننده ی آلمانی آسیبی ندیده است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید