فرمول یک ایران : چند وقت پیش یکی از مهندسان تیم مرسدس که در پایان سال قصد پیوستن به تیم فراری را داشت، اطلاعاتی را از مسابقات مرسدس ذخیره کرده بود تا به فراری تحویل بدهد.

مرسدس نیز از مهندس خود شکایت کرد تا پای فراری نیز به این پرونده باز شود .

فراری نیز اعلام کرد که از این مسئله خبر نداشته است؛ حالا مرسدس نیز تایید کرده است که فراری مقصر نبوده و در این پرونده دستی نداشته است.

تنها مقصر پرونده، مهندس مرسدسی ها اعلام شده است و فراری خود را از اتهامات مبرا ساخت.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید