موتوراسپورت ایران – منابع آگاه اطراف دورنا تایید کردند که تریمف به عنوان تامین کننده موتور از شروع فصل ۲۰۱۹ به موتو۲ ورود پیدا خواهد کرد.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود