فرمول یک ایران – تیم تورو روسو در حال برنامه ریزی یک شیفت کاری برای کارکنانش است تا برای تکمیل ماشین ۲۰۱۷ این تیم، کارکنان، ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز در هفته به مدت چهار هفته، منتهی به اولین تست پیش فصل فرمول یک، در کارخانه حضور داشته باشند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید